Sunday, December 9, 2012

Amu ni Hu ( a repost)

amu ni hu...

ngaa bala nag-abot ka pa?
natak-an ko kay kis-a
daw buang ko
sige paminsar sa imo

kada ala-una sang kaagahun
ginabatyag ko ang imo yuhum
ay ambot!!!

kada aga sa kon pagbugtaw
ikaw nagatamyaw
ay ambot!!

teh...
teh...
kwa mo na?
daw sumpa ka!!

kay katawhay sang akon pangabuhi
gulpi lang ko nag sinululi
teh.. teh.. lipay ka?

kasabad sa imo
pero sige man ko pangita sa imo
ini bala gugma?
ukon daw la-on lang ako nga naga asa?

Teh, nalipay ka?

Hasta san-o ako maga - antus?
nagahulat sang gugma mo nga bug-os
kun wala ka plano nga higugma-on ako
LAYAS!!
LAYAS!!!
Kalinong ang ginahandom ko!

MAmangkot ka ngaa daw buang ko?
Teh.. AMU NI HU!!!!